Hartinfarct ja of nee?

Nieuwe vingerprikmethode geeft direct duidelijkheid

Een hartinfarct of niet? Klachten van pijn op de borst zijn niet altijd makkelijk in te schatten door de ambulanceverpleegkundige of huisarts. Met de aangepaste HEART-score methode kunnen zij, bij de patiënt thuis, waarschijnlijk beter de juiste diagnose stellen. “Het aantal patiënten met pijn op de borst dat onnodig wordt doorverwezen naar het ziekenhuis, kan zo mogelijk aanzienlijk worden verlaagd”, verwacht Joan Meeder, cardioloog in het VieCuri in Venlo. Momenteel onderzoeken we in een groot wetenschappelijk onderzoek of deze methode echt beter is dan de standaard zorg. “Dat zou niet alleen goed nieuws voor de patiënt zijn, maar bovendien een fikse besparing op de zorgkosten opleveren.”

De HEART-score is een bestaande methode die bestaat uit een bloedtest, hartfilmpje en vragenlijst. “Het hartfilmpje en relevante vragen behoorden al tot het instrumentarium van de ambulanceverpleegkundige”, vertelt Meeder. “Voor de bloedtest moest de patiënt echter naar het ziekenhuis. Het unieke in onze aanpak is dat nu ook de bloedtest, met slechts een druppeltje bloed uit de vingertop, thuis kan worden uitgevoerd. De test meet het troponine-gehalte in het bloed en geeft binnen acht minuten zekerheid of er sprake is van hartspierschade, dé indicator van een infarct. De kwaliteit van de test is vergelijkbaar met de laboratoriumtest in het ziekenhuis.”

Onnodige stress voorkomen
Ambulanceverpleegkundige Serge Bögels is er blij mee. “Wij kunnen nu de volledige HEART-score bepalen en dus verantwoord besluiten of de patiënt veilig kan thuis kan blijven óf doorverwezen wordt voor verder onderzoek in het ziekenhuis. De kans dat we een hartinfarctdiagnose missen is veel kleiner geworden. De snelle zekerheid is prettig voor de patiënt en kan veel stress voorkomen want in een ambulance naar het ziekenhuis kan behoorlijk traumatisch zijn. Dat willen we patiënten zoveel mogelijk besparen. Zeker omdat achteraf vaak blijkt dat doorverwijzing helemaal niet nodig was. Bij slechts 15% van de patiënten is daadwerkelijk sprake van een levensbedreigende situatie.” Meeder benadrukt: “Deze test is vooral belangrijk voor het ‘grijze gebied’, ongeveer 80% van de patiënten waarbij de oorzaak van de klachten niet meteen duidelijk is.”

Serge Bögels
Serge Bögels


Kinderziekten eruit
De aangepaste HEART-score is ontwikkeld door de afdelingen Cardiologie en Klinische Chemie van VieCuri Medisch Centrum in Venlo, in samenwerking met Siemens Healthineers. Voor de invoering ervan werkt het ziekenhuis nauw samen met AmbulanceZorg Limburg-Noord. De aanpak is onderwerp van een medisch-wetenschappelijke studie waarin alle partijen en andere ziekenhuizen in Noord- en Midden-Limburg samenwerken. Bögels: “Bij de invoering komt het een en ander kijken. Zo moesten alle ambulances worden uitgerust met koelkastjes om de testen in te bewaren, hebben we onze medewerkers moeten scholen en is bovendien veel aandacht geweest voor introductie van de studie bij de patiënt. De cardiologen hebben formulieren ontwikkeld die de patiënten moeten ondertekenen als ze bereid zijn mee te doen aan het wetenschappelijk onderzoek.” De aangepaste HEART-score is vorig jaar als eerste geïntroduceerd bij de ambulancepost van VieCuri in Venlo. “Bewust met één post, om eerst de kinderziekten eruit te halen”, legt Bögels uit. “De studie loopt nu een half jaar en breiden we verder uit naar de ambulanceposten in Weert, Roermond en Venray.”

Regionale samenwerking
Samenwerking stond in Limburg-Noord altijd al hoog op de agenda. “De ambulancezorg en ziekenhuizen maar ook huisartsen in Noord- en Midden-Limburg werken al jaren samen in de focusgroep Cardiologie van het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL). Onze lijntjes zijn kort en dat werkt prettig en effectief”, vindt Bögels. “Het huidige onderzoek geeft nog een extra impuls aan de samenwerking tussen de cardiologen en de ambulancedienst”, aldus Meeder. “Eén van de grote voordelen is dat de overdracht beter is geworden, omdat de ambulanceverpleegkundige een duidelijkere afweging maakt om patiënten door te verwijzen. Dit tilt de patiëntenzorg absoluut naar een hoger plan. De volgende stap is om in de huisartsen-setting deze nieuwe aanpak van triageren te onderzoeken.”

10 procent minder doorverwijzingen
Jaarlijks melden zich 2500 mensen in Nederland zich met klachten van pijn op de borst bij 112, op de SEH of bij de huisarts. Meeder verwacht dat straks minimaal 10 procent van de doorverwijzingen niet meer nodig is. “Naast alle voordelen voor de patiënt en hulpverlener, verwachten we voor heel Nederland een verlaging van de zorgkosten van meer dan twintig miljoen Euro.”

Joan Meeder
Joan Meeder

“Naast alle voordelen voor de patiënt en hulpverlener, verwachten we voor heel Nederland een verlaging van de zorgkosten van meer dan twintig miljoen Euro.”

Sluit de enquête