Efficiënte transfers

'Kwetsbare ouderen meteen in het juiste bed'

Ouderen die snel de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Dat is het doel van het project ‘Efficiënte Transfers’ in Zuidoost-Brabant. “Dat onze zorgprofessionals bovendien veel minder administratieve last ervaren, is uiteraard óók mooi meegenomen”, lacht Nicole van den Broek, werkzaam bij SGE en Zorggroep DOH als regiocoördinator van het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. Efficiënte Transfers is een van de acht projecten binnen het regionale samenwerkingsinitiatief Precies! De juiste zorg.

“Aanleiding voor Precies! was de griepepidemie in 2018”, vertelt Nicole. “Omdat thuiszorg of een tijdelijk bed onvoldoende beschikbaar waren vanwege de enorme drukte, sliepen kwetsbare ouderen noodgedwongen op de spoedeisende hulp. Een zeer onwenselijke situatie en een wake-up call bovendien. In onze regio wonen veel ouderen en de druk op de ouderenzorg neemt de komende jaren alleen maar toe. Om de zorg voor deze mensen ook in de toekomst te kunnen garanderen, zijn we gestart met Precies! ‘We’, dat zijn regionale zorgorganisaties, gemeenten en verzekeraars in Zuidoost-Brabant. Die samenwerking is cruciaal, want elke organisatie is een onderdeel van de zorgschakel. Je hebt elkaar dus nodig om de juiste zorg te kunnen bieden. Samen hebben we de knelpunten voor thuiswonende ouderen en mantelzorgers in gebracht. Dat hebben we gedaan door de ideale ouderenreis te beschrijven, wat heeft geleid tot acht projecten die deze reis mogelijk maken.”

Nicole van den Broek
Nicole van den Broek

Meer inzicht, minder telefoontjes
“Uit de ouderenreis kwam onder meer naar voren dat het regelen van vervolgzorg heel veel tijd kost”, zegt Marianne van Beers, afdelingsmanager Patiëntlogistiek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “Dat komt omdat overzicht over vraag en aanbod ontbrak. Ook is de complexiteit vanwege onder meer wet- en regelgeving groot en het zorgaanbod versnipperd. Met als gevolg talloze belrondjes, dag in dag uit. Enorm arbeidsintensief en frustrerend. In het project Efficiënte Transfers hebben we gezocht naar mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Een van die oplossingen is een centrale wachtlijst voor alle verpleeghuis- en kort verblijf bedden. Hierop is het totale aanbod van zorgvragers en bedden inzichtelijk. De zorgprofessional van de voorkeurslocatie ziet ook bij andere organisaties of daar een bed beschikbaar is. De zorgverlener kan daarna direct afstemmen met de zorgaanbieder die een bed heeft.” “Daarnaast hebben we de Siilo-app”, vult Nicole aan. “De transferteams van de ziekenhuizen en lokale wijkteams werken hierin samen om vragen voor thuiszorg sneller in te vullen. Dat werkt als volgt: de transferteams plaatsen een aanvraag vóór 12.00 uur in de app. De wijkteams reageren uiterlijk twee uur later zodat om 14.00 uur de meest passende thuiszorg bekend is. Ook dit voorkomt een heleboel telefoontjes en de thuiszorgaanbieders worden minder gestoord in hun werk. De gebruikers zijn dan ook erg positief over deze app. Inmiddels wordt deze werkwijze ook al gehanteerd voor geriatrische revalidatie en zorgtrajectbegeleiders.”  Mogelijkheden voor huisartsen worden nog onderzocht.

Marianne van Beers
Marianne van Beers


Praktisch advies voor huisartsen
Het derde project is de Huisartsadvieslijn. Nicole: “De lijn is open tussen 9.00 en 16.30 uur voor huisartsen die vragen hebben over de beste route voor hun patiënt. Hun vragen worden beantwoord door transferverpleegkundigen die meedenken over mogelijkheden. Daarnaast hebben we een beslisboom ontwikkeld die huisartsen bij de hand neemt bij het nemen van de juiste beslissingen.” Marianne: “De verbeteringen gaan met kleine stappen tegelijk. Het geeft enorm veel energie om het samen met partners beter te organiseren voor patiënten. Ouderen horen niet op een spoedeisende hulp of in het ziekenhuis. Ze verpieteren er en het herstel gaat langzamer. Door ze snel op de juiste plek te plaatsen, helpen we bovendien niet alleen de patiënt, maar besparen we ook nog eens op kosten.” “De zorgverleners hebben er dagelijks profijt van. Het is mooi om te ervaren dat iedereen het nut van deze aanpak inziet”, vult Nicole aan. “Alle betrokkenen zijn aan boord en zijn enthousiast. In plaats dat een bemiddeling soms wel dagen tijd kost, worden patiënten nu op dezelfde dag al geplaatst. De zorgverleners hebben meer tijd voor de zorg en de wachtlijsten zijn dankzij meer efficiëntie al gekrompen.”

Regionale stuurinformatie 
Hoe nu verder? “Op de korte termijn zetten we vooral in op het verder ontwikkelen van deze drie instrumenten zodat ze nog beter en breder gebruikt worden. Daarnaast willen we voor de langere termijn onderzoeken hoe we de samenwerking en regionale coördinatie nog verder kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het delen van systemen en het beschikbaar komen van regionale stuurinformatie zodat we de beschikbare capaciteit beter kunnen afstemmen op de behoefte. Wat dat betreft beschouw ik dit project als een belangrijk vliegwiel dat laat zien dat samenwerking werkt! En dat smaakt gewoon naar meer.” 

Marianne van Beers
Marianne van Beers

Het geeft enorm veel energie om het samen met partners beter te organiseren voor patiënten.

Lees meer over Precies! De juiste zorg en het project Efficiënte transfers
Sluit de enquête