Kennis- en Innovatieagenda Zuidoost Nederland

’Hoe maken en houden we onze regio gezonder?’ Deze vraag ligt aan de basis van de kennis- en innovatie- agenda Zuidoost-Nederland. Een agenda voor een regio die zich uitstrekt over Zuidoost-Brabant en de provincie Limburg. Een heterogeen gebied, met verschillen in demografie, sociaal economische gezondheidsverschillen en verschillen in werkgelegenheid en inkomen.

In elke subregio lopen diverse initiatieven van verschillende partijen om de bevolking gezonder
te maken en te houden. Denk aan programma’s om overgewicht terug te dringen, of met behulp van technologie zorg aan huis te bieden.

De veelheid aan initiatieven is logisch, onder andere door de kenmerken van de bevolking per gebied. Het verbinden van deze initiatieven biedt kansen. De veronderstelling achter deze agenda is dan ook dat de regio gezonder kan worden als kennis en innovatie meer in samenhang plaatsvinden.

Kennis- en Innovatieagenda
Sluit de enquête