Centrum @ease voor jongeren met psycho-sociale problemen in de prijzen

Tijdens een conferentie van de NFU over ‘Onderzoek & Innovatie (O&I) met en voor de Gezonde Regio’ mocht een vertegenwoordiging van @ease vandaag de allereerste O&I-wisseltrofee in ontvangst nemen. De trofee is bestemd voor een onderscheidend samenwerkingsinitiatief dat zich richt op het verkleinen van gezondheidsverschillen in de regio. @ease is een laagdrempelig inloopcentrum voor jongeren met psychische problemen en in 2017 opgericht in Maastricht en Amsterdam. Inmiddels zijn er ook @ease centra geopend in Groningen, Rotterdam en Heerlen.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft twee jaar geleden samen met tal van partners het rapport Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio opgesteld. Het plan geeft aan hoe umc’s hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door wetenschappelijk onderzoek en innovatie steeds vaker ook regionaal in te zetten. Dat doen de umc’s niet alleen, maar samen met diverse partners in de regio. Regio’s waar al tal van mooie voorbeelden ontwikkeld zijn en het delen waard zijn. @ease is zo’n voorbeeld waar partners elkaar hebben gevonden om een sociaal-maatschappelijk probleem op succesvolle wijze aan te pakken.

Laagdrempelig
@ease is een centrum voor jongeren van 12 tot en met 25 jaar die laagdrempelig in gesprek willen gaan over problematiek met geld, relaties of seksualiteit, eenzaamheid, ruzies met de ouders, maar ook over psychische problemen die dieper zitten. Zij vinden in het centrum en via chat - anoniem en zonder kosten - een luisterend oor bij vrijwilligers, doorgaans ervaringsdeskundigen en studenten. De vrijwilligers van @ease gaan het gesprek aan met de jongeren die (zonder verwijzing van een arts) gewoon naar binnen kunnen lopen of online contact op kunnen nemen met hun klachten, problemen of dringende vragen. De vrijwilligers zijn getraind in het herkennen van signalen die wijzen op eventuele ernstige psychische problematiek. In het centrum is ook altijd één professional aanwezig, die acuut vragen kan beantwoorden en indien nodig zorgt voor een doorverwijzing naar een hulpverlener in de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg.

Wal en schip
Het centrum in Maastricht is een initiatief van prof. dr. Thérèse van Amelsvoort, hoogleraar transitiepsychiatrie. In 2017 heeft @ease in de Limburgse hoofdstad zijn deuren geopend en volgde het centrum in Heerlen in 2020. Inmiddels zijn tal van partijen in de regio betrokken, waaronder Mondriaan, MetGGZ, ZIO, HOZL, JENS, Talent, Koraal, ohmymood, Alcander, Trajekt, de Universiteit Maastricht, het Maastricht UMC+, de gemeente Maastricht en de gemeente Heerlen. “Samen hebben we de doelstelling om problemen sneller te herkennen en op te lossen”, zegt Van Amelsvoort. “Maar al te vaak vallen jongeren met psychische problemen namelijk tussen wal en schip, en krijgen ze niet - of te laat - de benodigde hulp. Dat willen wij voor zijn.”

Stimulans
“@ease heeft een grote maatschappelijke waarde voor onze stad”, zegt Bert Jongen, wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport van de gemeente Maastricht. “Als je je realiseert dat driekwart van de psychische problemen voor het 25e levensjaar ontstaat, dan is het des te belangrijker om daar vroeg bij te zijn. En misschien nog wel belangrijker: om dat zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden voor iedere jongvolwassene.” Jordy Clemens, wethouder Onderwijs, Jeugd, Cultuur, Erfgoed en Wonen van de gemeente Heerlen, vindt het ook belangrijk dat er een centrale plek is voor jongeren om over hun gevoelens te praten: “Zeker in deze tijden van corona is soms niet altijd even makkelijk. Bij @ease kunnen jongeren altijd aankloppen en ik ben blij dat we dit in Heerlen kunnen bieden.” Van Amelsvoort hoopt dat dat er in de toekomst nog meer steden bij komen: “De erkenning van de NFU is voor ons in ieder geval een mooie stimulans om ons regionale gedachtegoed nog verder te verspreiden en op andere plekken te implementeren.”

Lees meer over de conferentie ‘Van samen denken naar samen doen’ op de website van de NFU.

Therese van Amelsvoort
Prof. dr. Therese van Amelsvoort

“Maar al te vaak vallen jongeren met psychische problemen tussen wal en schip, en krijgen ze niet - of te laat - de benodigde hulp. Dat willen wij voor zijn.”

Zit je ergens mee? Erover praten helpt! Bij @ease kun je gewoon binnenlopen of chatten: anoniem, zonder afspraak en gratis. Op de website lees je verhalen van jongeren, vrijwilligers en medewerkers van @ease.

Sluit de enquête