Achtergrond

Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio

In het voorjaar van 2019 heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het plan "Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio" opgesteld. Dit plan is erop gericht dat UMC's, als academische motor in de regio, netwerken opzetten voor een gezonde regio. Daarin wordt samen met burgers, patiënten, private partijen en zorg- en kennisinstellingen gewerkt aan innovatie. De regio Zuidoost-Nederland neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de gezondheid van de burgers van de regio te bevorderen. Het grote aantal bestaande en prachtige initiatieven bewijst dat deze regio de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan het bewerkstelligen van een gezonde regio. Het bevorderen van de onderlinge verbinding gaat door. Daarbij past het initiatief van het Maastricht UMC+ tot het gezamenlijk opzetten van een (regionaal) netwerk en het ontwikkelen van een onderzoeks- en innovatieagenda voor de regio.

Globaal denken, lokaal handelen
Sluit de enquête