Dag gedoe met sleutels. Hallo Telelock!

Snel en eenvoudig bij cliënten naar binnen met de app Telelock. “Een uitkomst!”, zegt Sabine Veldhuijzen, medewerker kwaliteit en projectleider bij Archipel Thuis in Eindhoven. “Want, meer veiligheid en comfort voor onze cliënten. En onze zorgmedewerkers zijn nu eindelijk verlost zijn van de sleutelkluizen, hebben veel minder oponthoud en zijn dus sneller bij de cliënt ter plaatse.”

Telelock

Het was voor vele zorgmedewerkers al jaren een grote bron van irritatie en frustratie; het ‘gedoe’ met sleutels. Sabine legt uit: “De sleutels van cliënten werden bewaard in sleutelkluizen op meerdere locaties. Bij een alarmering moest de zorgmedewerker eerst de sleutel uit de kluis gaan halen, dan naar de cliënt om zorg te verlenen en de sleutel vervolgens weer terug leggen in de kluis. Dat kostte veel extra (reis)tijd die niets toevoegt aan de kwaliteit van de zorg. Eerdere pogingen om dit te veranderen leverden niet het gewenste resultaat op. Grootste struikelblok was de toegang tot de centrale ingangen van appartementencomplexen. Eén op de drie ouderen woont in zo’n gebouw.”

Baas over eigen deur
Als Archipel Thuis in 2019 besluit om de onplanbare nachtzorg uit te besteden aan collega-thuiszorginstelling ZuidZorg, wordt het sleutelprobleem acuut. “ZuidZorg wilde dit namelijk alleen doen als we de omslachtige sleutelprocedure zouden aanpassen. We hadden daar krap zes weken de tijd voor!” Paul Bergsma, zorginnovator bij MBrace Today: “Telelock bood die oplossing. Telelock biedt digitale toegang tot een woning of een centrale toegangsdeur van een appartementencomplex én stelt zorgorganisaties in staat om de toegang tot de woning van een cliënt te delen. Telelock is een digitaal slot, dat voldoet aan alle veiligheidskenmerken op gebied van privacy en digitale veiligheid. Het werkt als volgt: aan de binnenkant van de deur wordt een motorcilinder gemonteerd die de oude cilinder in het slot vervangt. Voor de cliënt verandert er niets; hij of zij kan de deur blijven openen met een gewone sleutel. De zorgmedewerker opent de deur (zowel de centrale toegangsdeur als voordeur cliënt) via bluetooth met de app op de smartphone. De cliënt bepaalt zelf wie de digitale sleutel krijgt (zorginstelling, mantelzorger, familielid etc.) en behoudt dus de regie. Medewerkers krijgen alleen de rechten om deuren te openen van de cliënten in hun werkgebied. Bovendien houden we centraal bij wie wanneer welk slot opent. Dat maakt het veel veiliger dan bijvoorbeeld een sleutelkluisje bij de voordeur, waar die controle ontbreekt.”

Paul Bergsma

Je hebt elkaar nodig
De medewerkers van Archipel Thuis waren direct overstag. Maar om dit project te laten slagen, was meer nodig. “Het overtuigen van woningcorporaties bijvoorbeeld”, zegt Paul Bergsma. “Zij beschouwden de toegang voor hulpverleners als een probleem van de zorg en zagen het in eerste instantie niet zitten om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen of een financiële bijdrage te leveren. Maar toen bleek dat in elk appartementencomplex vaak 5-10 verschillende organisaties ondersteuning bieden aan bewoners, werd het duidelijk dat de woningcorporatie verantwoordelijk moet dragen voor het faciliteren van de toegang voor de zorg én de kosten die daarmee gepaard gaan. De corporaties gingen hierin mee, maar wilden niet verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de organisatie en beheer van de toegang. Ze stelden bovendien als voorwaarde dat alle grote zorgorganisaties aan Telelock zouden meedoen en ook de kleinere organisaties en hulpdiensten van het systeem gebruik zouden mogen maken. Archipel Thuis heeft daarom het initiatief genomen om de collega-instellingen warm te maken voor Telelock en zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Alle zorginstellingen, maar ook politie en hulpdiensten maken nu gebruik van hetzelfde systeem om hulp te verlenen als dat nodig is.” “Archipel Thuis had de visie en heeft ook de leiding genomen om ervoor te zorgen dat de zaken operationeel goed geregeld waren”, aldus Paul. “Iemand die zich opstelt als projecteigenaar is echt een voorwaarde voor succes. In dit geval was het Archipel Thuis, maar ook een gemeente kan de kar trekken.”

Betaalbaar alternatie
Ook de communicatie met cliënten was een punt van aandacht. Alle cliënten hebben een brief gekregen en er is een telefonische hulplijn geopend. Aanvankelijk waren er vooral vragen over de veiligheid. Sabine: “We waren de eersten in de regio met Telelock. Alles was dus nieuw en er was veel uit te leggen. Cliënten zijn overigens niets verplicht; ze kregen de keuze tussen het digitale Telelock-slot of een sleutelkluisje aan de buitenmuur. In beide gevallen betalen ze de kosten van een abonnement en eenmalige aansluiting zelf. We hebben daarin wel meegedacht en ook de gemeente hierbij betrokken.” Paul: “Telelock ontwikkelt momenteel een digitaal abonnement met alarmering en toegang dat qua kosten vergelijkbaar is met een sleutelkluis en alarmering, maar meer zekerheid en veiligheid biedt. Zo heeft de cliënt een betaalbaar alternatief voor een traditionele oplossing met een sleutelkluis.

Sabine Veldhuizen

Pad geëffend
Hoe kijken Paul en Sabine terug op dit traject? “Ik ben erg enthousiast en trots dat we dit met z’n allen hebben geklaard”, lacht Paul. “Je kunt wel zeggen dat wij het pad hebben geëffend voor andere zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars die hiermee aan de slag gaan. “Het was best een pittig traject”, vindt Sabine. “De tijdsdruk was groot en wij hebben echt zieltjes moeten winnen. Maar de voordelen van Telelock zijn evident; het werkt met elke Nederlandse voordeur; het slot is te openen met een gewone sleutel, met de app of op afstand. Het is veilig; autorisaties zijn goed geregeld en onze medewerkers hoeven niet meer met sleutelbossen over straat of bang te zijn dat iemand over de schouder meekijkt bij het intikken van de code van het sleutelkluisje aan de voordeur. Bovendien bespaart het veel tijd en daarmee kosten. Maar het is ook gewoon prettiger voor alle betrokkenen.” Inmiddels wint Telelock aan belangstelling bij andere gemeenten en zorginstellingen. Onder meer de Brabantse gemeente Helmond is samen met zorgorganisaties en corporaties gestart met Telelock met als een van de belangrijkste redenen het terugdringen van de vele inbraken. Paul: “Telelock zorgt ervoor dat ouderen met een veilig gevoel thuis kunnen blijven wonen. Dat is misschien nog wel de allergrootste winst.”

Paul Bergsma
Paul Bergsma

“Telelock zorgt ervoor dat ouderen met een veilig gevoel thuis kunnen blijven wonen. Dat is misschien nog wel de allergrootste winst.”

Lees meer over Telelock
Sluit de enquête