Academische Werkplaatsen

De Academische Werkplaatsen bieden ondersteuning in het behalen van de gestelden doelen in de Kennis- en Innovatieagenda Zuidoost-Nederland. De Academische Werkplaatsen in de regio zijn verbonden aan de Universiteit Maastricht en hebben kennis en expertise op de volgende drie domeinen: Publieke Gezondheid, Duurzame Zorg en Ouderenzorg. Zij zijn bij uitstek de partner om verbindingen te leggen en het kennisnetwerk in Zuidoost-Nederland te versterken.

Academische werkplaatsen stellen zich voor
Academische werkplaatsen
Ziekenhuis (iStock)

Een toekomstbestendig zorgstelsel. Dat is de inzet van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg. Het doel is verbeterde gezondheid van burgers, een betere kwaliteit van zorg en het terugdringen van de kostenstijging in de zorg.

Lees meer
Wandelen (iStock)

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid zorgt voor een wetenschappelijk fundament om de publieke gezondheid te verbeteren en om onderzoeksinstellingen nadrukkelijker te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

Lees meer
Oudere handen (iStock)

De Academisch Werkplaats Ouderenzorg levert met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen en hun naasten, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van medewerkers in de langdurige ouderenzorg.

Lees meer
Sluit de enquête