Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Academische Werkplaatsen

De Academische Werkplaatsen bieden ondersteuning in het behalen van de gestelden doelen in de Kennis- en Innovatieagenda Zuidoost-Nederland. De Academische Werkplaatsen in de regio zijn verbonden aan de Universiteit Maastricht en hebben kennis en expertise op de volgende drie domeinen: Publieke Gezondheid, Duurzame Zorg en Ouderenzorg. Zij zijn bij uitstek de partner om verbindingen te leggen en het kennisnetwerk in Zuidoost-Nederland te versterken.

Academische werkplaatsen stellen zich voor

Academische werkplaatsen
Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
Sluit de enquête