Preuvenemint-event 2022

Op vrijdag 26 augustus 2022 werd voor de 13e keer het Preuvenemint-event gehouden. Deze netwerkbijeenkomst stond dit jaar geheel in het teken van ‘Kennis en innovatie voor een gezonde regio Zuidoost-Nederland. Tal van partners waren tijdens het evenement vertegenwoordigd, van overheden en zorgverzekeraars tot kennis- en zorginstellingen. Met als gezamenlijke missie om verder te bouwen aan een duurzame gezondheidszorg en de verbetering van de gezondheid in de hele regio.

De vier maatschappelijke thema’s van de KIA ZON 2030 stonden tijdens het Preuvenemint-symposium centraal en werden iedere met een lezing verder uitgediept:

  1. Minder sociaaleconomische gezondheidsverschillen
  2. Betere ondersteuning en zorg voor ouderen
  3. Samenhang in aanbod van ondersteuning en zorg
  4. Beheersbare zorgkosten

De lezingen die tijdens het symposium op het programma stonden:

  • Een gezonde levensloop voor een vitale samenleving (Prof. dr. ir. Maria Jansen)
  • Universiteit met de buurt. Van interventies in wijken naar leren van burgers (Prof. dr. Klasien Horstman)
  • Vitaal ouder worden: aandacht voor voeding en beweging (Prof. dr. Daisy Jonkers)
  • Innovatieve woonvormen voor ouderen: alternatieven voor reguliere verpleeghuiszorg (Prof. dr. Hilde Verbeek)
  • Kostenbewuste zorg, onderwijs en samenwerking (Prof. dr. Aggie Paulus)
  • Organisatie en meerwaarde van samenwerking in de regio: OncoZON (Prof. dr. Bernd Kremer en dr. Grard Nieuwenhuijzen)
Presentaties
Download
Preuvenemint 2022
Sluit de enquête