Online conferentie

Nieuwe stap gezet op weg naar een Gezonde Regio Zuidoost-Nederland

Op donderdag 10 december werd tijdens een digitale bijeenkomst een nieuwe stap gezet op weg naar een Gezonde Regio Zuidoost-Nederland. Ongeveer vijftig vertegenwoordigers van verschillende gezondheidspartners in de regio spraken met elkaar over de verdere uitwerking van de gepresenteerde Kennis- en Innovatieagenda Zuidoost-Nederland 2030. In de nieuwe fase worden de drie Academische Werkplaatsen (Duurzame Zorg, Ouderenzorg en Publieke Gezondheid) van de Universiteit Maastricht aangehaakt als verbindende kennispartners.

Al maandenlang beheerst het coronavirus het dagelijks leven. De impact die deze crisis heeft op de samenleving en de gezondheidszorg is ongekend. De pandemie laat zien echter ook zien dat samenwerking en saamhorigheid meer dan ooit nodig zijn om het hoofd boven water te houden. Hoewel de coronacrisis zijn schaduw werpt, is er in 2020 hard gewerkt om een Kennis- en Innovatieagenda Zuidoost-Nederland (KIA-ZON) op te stellen met als groter doel om de regio in 2030 gezonder te maken. Een agenda die tot stand is gekomen door de gezamenlijke inspanningen van bestuurders en vertegenwoordigers van verschillende zorginstellingen, overheden en andere gezondheidspartners uit Limburg en Zuidoost-Brabant.

Uitdaging
In de KIA-ZON zijn vier doelstellingen geformuleerd: minder sociaaleconomische gezondheidsverschillen realiseren, betere ondersteuning en zorg bieden voor ouderen, samenhang creëren in het aanbod van ondersteuning en zorg en het beheersbaar houden van de zorgkosten. “Nu is de uitdaging om de agenda verder uit te werken en de doelen ook daadwerkelijk te gaan realiseren”, zegt dr. Helen Mertens, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. “We hebben daarin allemaal een rol en een verantwoordelijkheid richting de samenleving. Daarbij krijgen we nu ondersteuning van de Academische Werkplaatsen, die als smeermiddel gaan fungeren en de kennisnetwerken in onze regio te versterken.” De drie Academische Werkplaatsen op het gebied van Duurzame Zorg, Ouderenzorg en Publieke Gezondheid stelden zich tijdens de online bijeenkomst voor aan de aanwezigen, bij monde van (resp.) prof. dr. Dirk Ruwaard, prof. dr. Hilde Verbeek en prof. dr. Maria Janssen.  

Online conferentie

Motor van onderzoek en innovatie
De Werkplaatsen bevatten veel kennis en kunde op de domeinen die relevant zijn voor het toekomstbestendiger maken van de gezondheid in de regio. Uiteindelijk is het echter aan alle partners om die kennis gezamenlijk te vertalen naar praktisch toepasbare projecten en initiatieven. “Uiteindelijk zijn wij als academisch instituut de motor en de aanjager“, zegt prof. dr. Annemie Schols, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. “Maar alleen met een motor heb je nog geen goed werkende auto. Daar is veel meer nodig. De kracht van onze regio schuilt dan ook in samenwerking. Alleen dan kunnen we de  doelstellingen uit de KIA-ZON realiseren.” Tijdens de online bijeenkomst werd in kleinere groepjes (in digitale break-out rooms) alvast nagedacht hoe de vragen uit de KIA-ZON te gaan beantwoorden en welke randvoorwaarden er zijn om de Gezonde Regio Zuidoost-Nederland tot een succesverhaal te maken. Thema’s als financiering en investering, meetbaarheid van de inspanningen en digitalisering passeerden daarin de revue.

Inventariseren en actualiseren
De Academische Werkplaatsen zijn nu aan zet om de vragen uit de KIA-ZON te inventariseren en relevante kennis op de specifieke doelgebieden in kaart te brengen. In juni 2021 worden de eerste inspanningen gepresenteerd en de KIA-ZON geactualiseerd. Zuidoost-Nederland is uiteindelijk niet de enige regio waar het kennis- en innovatienetwerk versterkt gaat worden. Alle umc’s in Nederland pakken namelijk de handschoen op om als initiator en facilitator om de gezondheid van de burger te bevorderen. In het voorjaar van 2019 heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) daartoe het plan "Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio" opgesteld (lees hier meer).

Vragen over de digitale conferentie van 10 december 2020? Stuur dan een mail naar gezonderegio-zon@mumc.nl. Bekijk hier nog eens het programma.

Samen bouwen aan een gezonde toekomst
Kennis- en innovatieagenda Zuidoost-Nederland
Academische werkplaatsen stellen zich voor
Academische werkplaatsen
Sluit de enquête