Regioconferentie: Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio

Welke innovatieve woonvormen helpen ouderen in onze regio langer thuis te blijven wonen? Hoe kunnen we onze jongeren stimuleren zelfredzaam te worden? En hoe creëren we een leefomgeving waar ons kinderen gezond kunnen opgroeien? Het zijn slechts drie voorbeelden van vragen die de komende jaren worden beantwoord voor een gezonde regio Zuidoost-Nederland.

Kennis bundelen
Het Maastricht UMC+ heeft het initiatief genomen om samen met allerlei lokale en regionale organisaties een kennis- en innovatieagenda op te stellen voor een gezonde regio Zuidoost-Nederland. Deze agenda gaat helpen om de schat aan kennis en kunde in de regio te bundelen en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Meer dan honderd vertegenwoordigers van zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, burgerinitiatieven en overheden uit Zuidoost-Nederland brachten op de regioconferentie van 23 januari hun vragen bij elkaar op het gebied van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, vergrijzing, betaalbaarheid van zorg en zorgorganisatie. De komende maanden zullen de vragen verder worden uitgediept en aangescherpt en uiteindelijk gebundeld in de kennis- en innovatieagenda. Een agenda die breed door alle regionale partners wordt gedragen en een gezond toekomstperspectief biedt voor Zuidoost-Nederland.

Andere regio's
De kennis- en innovatieagenda voor de gezonde regio Zuidoost-Nederland is één van de regionale agenda's die de umc's dit jaar opstellen op verzoek van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en minister Bruno Bruins van VWS. De agenda's worden op 8 april 2020 gepresenteerd tijdens de landelijke werkconferentie van de NFU in Utrecht.

Regioconferentie
Sluit de enquête